CHƯƠNG TRÌNH SAFE-N THU HỒI VALIANT NAVION™ THORACIC STENT GRAFT SYSTEM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ BÁC SĨ & BỆNH NHÂNThông tin và hỗ trợ để hướng dẫn thực hiện các yêu cầu bồi hoàn và trả lời các câu hỏi.

Syntactx / NAMSA, một Tổ chức hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng (“CRO”), đã được nhà sản xuất VALIANT NAVION™ THORACIC STENT GRAFT SYSTEM (Medtronic) uỷ quyền để hỗ trợ những bệnh nhân đã được cấy ghép sản phẩm này trong chương trình tự thu hồi từ ngày ngày 17 tháng 2 năm 2021.Medtronic đã triển khai một chương trình để hỗ trợ cho các bác sĩ và bệnh nhân, những người có thể bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi sản phẩm. Chương trình SAFE-N (Đánh giá an toàn cho mọi người-Navion) có một số hoạt động, bao gồm: thu thập dữ liệu y khoa và chẩn đoán hình ảnh, cung cấp thông tin cho bác sĩ và hỗ trợ bệnh nhân.Medtronic cam kết làm việc với các bác sĩ và bệnh nhân để giảm bớt các rào cản tài chính đối với các lần tái khám theo đề nghị của bác sĩ bằng cách chia sẻ các chi phí y tế liên quan đến việc thu hồi (chưa được chi trả bởi các bên khác). Theo chương trình này, bạn có thể đủ điều kiện để được hoàn trả chi phí y tế (phần chưa được chi trả bởi các bên khác như bảo hiểm) và chi phí phát sinh cho việc chẩn đoán, điều trị có liên quan trực tiếp đến việc thu hồi Valiant Navion. Medtronic đang cung cấp Bảo hiểm có giới hạn cho các hỗ trợ này. Các yêu cầu hoàn trả sẽ được xử lý bởi Syntactx / NAMSA.Vui lòng xem lại thông tin sau và liên hệ với Syntactx / NAMSA nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Syntactx
RE: SAFE-N Project 4 World Trade Center 150 Greenwich Street,
44th Floor New York, New York, 10007
Facsimile: 1 (800) 342-1401
Email: SAFE-N-Reimburse@syntactx.com


Quốc giaSố điện thoại miễn phí
Vietnam +84 1800400459


Truy cập liên kết này để biết thêm thông tin về việc thu hồi Valiant Navion ™ Stent Graft System

Sự kiện thu hồi Medtronic Valiant Navion

Tải HƯỚNG DẪN BỒI HOÀN CHO BỆNH NHÂNXem chính sách bảo mật của chúng tôi

Tải xuống tài liệu


Tên tài liệu
Biểu mẫu Chi phí Sự cố của Bệnh nhânVui lòng điền thông tin cần thiết và thả tệp vào khu vực bên dưới để tải lên (hoặc nhấp để chọn tệp) và nhấp vào Gửi
Thả tệp vào đây để tải lên - Giới hạn 10 tệp
version 1.0